Οι Δημιουργίες μας

Το ΑΙΜΕR (Accounting Information Made Easily Read) γεννήθηκε από την ανάγκη που είχε διαπιστωθεί στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής, ότι πολλοί μη λογιστές χρειάζεται να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει λογιστικών πληροφοριών. Επομένως θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν το περιεχόμενο που αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις, χωρίς κατ΄ανάγκη να γνωρίζουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία κατάρτισή τους. Το ΑΙΜΕR λοιπόν επιτρέπει σε άτομα με περιορισμένες γνώσεις λογιστικής, αλλά και σε έμπειρους λογιστές, να έχουν μια γρήγορη, φιλική και πολυεπίπεδη ανάλυση των βασικών λογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. Το στοιχείο που το διαφοροποιεί από άλλα λογισμικά λογιστικών αναλύσεων, πέρα από την έμφαση που δίνει στην οπτικοποίηση των αναλύσεων, είναι ότι παράλληλα με τα οικονομικά μεγέθη των καταστάσεων, παρουσιάζει και το εννοιολογικό περιεχόμενο των δημοσιευμένων στοιχείων, τι σημαίνουν δηλαδή και τι αφορούν με απλό και κατανοητό τρόπο. Αντίστοιχα, εξηγεί και το περιεχόμενο των αριθμοδεικτών. Αυτή η καινοτόμος εκπαιδευτική διάσταση του AIMER, επιτρέπει την καλύτερη και σε βάθος κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης μιας επιχείρησης ή ενός δημόσιου οργανισμού. Παράλληλα, το ΑΙΜΕR επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιήσει τον χρόνο του αποδοτικά, αφιερώνοντάς τον αποκλειστικά στην κατανόηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης ή του δημόσιου οργανισμού, εφόσον τον απαλλάσσει από την χρονοβόρα και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του AIMER διαιρούνται σε δύο άξονες:

1. AIMER in Business

To AIMER in Business είναι ένα φιλικό και εύχρηστο λογισμικό για την ανάλυση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων επιχειρήσεων. Οι λογιστικές καταστάσεις καταχωρούνται στο ΑΙΜΕR in Business, και στη συνέχεια το εργαλείο παρουσιάζει πλήθος αναλύσεων με τη χρήση γραφικών, αναφορικά με τη δομή του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα υπολογίζει βασικούς αριθμοδείκτες. Το ΑΙΜΕR in Business εμφανίζει διαγραμματικά τη διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών και της οικονομικής πορείας μιας επιχείρησης για μια τριετία. Tο ΑΙΜΕR in Business λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, διότι μέσω της παρουσίασης των ερμηνειών των στοιχείων και των αποτελεσμάτων, επιτρέπει στον χρήστη να μαθαίνει λογιστική διαδραστικά.

 

2. AIMER in Public Sector

To AIMER in Public Sector είναι ένα φιλικό και εύχρηστο λογισμικό για την ανάλυση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προϋπολογισμού δημοσίων οργανισμών και ειδικότερα δήμων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι λογιστικές καταστάσεις και οι προϋπολογισμοί δήμων καταχωρούνται στο ΑΙΜΕR in Public Sector σε απλοποιημένη μορφή, κατάλληλη για την εκπαιδευτική διαδικασία, και στη συνέχεια το εργαλείο παρουσιάζει πλήθος αναλύσεων με τη χρήση γραφικών, αναφορικά με τη δομή του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, υπολογίζει βασικούς αριθμοδείκτες. Το ΑΙΜΕR in Public Sector εμφανίζει διαγραμματικά τη διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών και της οικονομικής πορείας ενός δήμου για μια τριετία. Tο ΑΙΜΕR in Public Sector λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, διότι μέσω της παρουσίασης των ερμηνειών των στοιχείων και των αποτελεσμάτων, επιτρέπει στο χρήστη να μαθαίνει, να κατανοεί λογιστικές πληροφορίες που αφορούν το δημόσιο τομέα διαδραστικά.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία Digital Ideas, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 και σαν στόχο της έχει την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού περιεχομένου.

Διαθέτοντας εξειδικευμένους συνεργάτες, μπορεί να φέρει εις πέρας διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι η κατασκευή ιστοχώρων, διαφημιστικών banners και εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Περισσότερα

Photo galleryΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  http://DigitalIdeas.gr

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.